Tomáš řečený Trumpeta

Ve znamení býka se ve městě Benešově L. P. 1966 narodil Tomáš, druhorozený to syn rodu Kurešů z Chlístova.
Od počátku tvrdohlavý nevěřícný tomáš byl velmi muzikální již v raném dětství, a tak se vce 13 letech nechal zapsat v LŠU jakožto hráč na trumpetu. Ačkoli jeho živobytí je řemeslná zručnost cechu truhlářského, muzice, potažmo trumpetě se venuje dodnes.
Vliv hudby a společnosti, ve které se díky ní pohyboval, ho formovala nejen uměleckým směrem, ale i historií, a to hlavně českými dějinami období středověku. Z počátku pasivní divák různých dobových vystoupení a obdivovatel hradů, zejména zřícenin, se v letních měsících nechal naverbovat do řad rytířstva SHŠ.

Životní motto: Času je málo,
dobrodružství je třeba zachytit včas.

Tomajdova galerie: