Pán Rollo z Kopidlna

(Martin Rollo řečený Roláda)
* 1967
kontakt: mrollo@seznam.cz
tel.: 777 566 361
znamení: Rak

Léta Páně 1967 světlo tohoto světa spatřil jsem a řevem ukrutným o svá práva hlásiti se počal jako Pán Rollo z Kopidlna, zvaný též Roláda, aby rod můj i mých předků po meči nezhynul, což inspirací mi bylo, leč ještě nevěděl jsem jakou….
Jak léta plynula a já už druhý křížek na krku jsem měl, zručným tovaryšem kovodělným jsem se stal, poté armádou do zbraně povolán jsem byl a na dvě celá léta kasárna stala se mým domovem. Po této anabázi nedobrovolné, historie cloumati mnou neovladatelně začala. A vtom rytíř Kaďák zvaný, mě, nehodného pacholka verbovati a medu okolo huby mazati počal. Já pacholek líně na jeho nabídku jsem zíval, leč posléze kývati neodbytnému rytíři jsem počal. A…
Co se fechtýřského umění týče, z hlučné krčmy vytažen jsem tímto bojovníkem byl, a na svůj první trénink s příslibem , , těš se!!”v obavách, ale i s nadšením jsem spěchal. To všechno událo se Léta Páně 1990, což už je myslím pěkná řádka let. Od té doby ve zbrani chladné jsem se cvičil, abych mečem jednoručním i dvouručním zacházeti uměl a sekerou a palcátem oháněti se dokázal.
Řadou bitev a tažení jsem prošel za ta léta, i bitvu tří králů zvanou u Kresčaku Léta Páně1996 jsem bez úhony překonal, a i perem ještě vládnu, a meč i řemdih též dobře zvládnu. I lepou děvu za ženu jsem pojal a s ní dceru a syna zplodil a tím následníky rodu svého zajistil.
Těžká volba mě svého času zmohla, leč po svém jsem situaci tuto pojal. Nová horda mladých a statečných rytířů tím vznikla a ve výcviku fechtýřském jsem s těmito muži začal. Teď již řadu úspěšných klání rytířských s těmito nebojsy za sebou máme a rádi Vám je předvedeme.

Roládova galerie: