Jiří Drvoštěp z Koloděj


Vyrůstal v městečku kolařů jménem Koloděje. V okolních lesích řádili loupeživí rytíři po celou dobu jeho dětství. Proto se jednoho dne mladý Jiří rozhodl opustit ves a jít do světa. Na svých cestách se naučil mnohým věcem. Nejvíce se však našel u dřevorubců a v kovárně. Díky kovařině našel zalíbení v sekerách a různých drtivých zbraních. S touto svou vášní se začal učit bojovému umění. Ve stejnou dobu se seznámil s Patrikem z Dublinu, se kterým později vyjel na trestnou výpravu budoucího císaře Karla IV. Společně s Patrikem nakonec vstoupil do družiny Michala Čápa z Týniště.
Jiřího galerie: